افزایش قیمت مسکن در همه‌گیری قیمت‌ها

مدیر اتحادیه ساختمان سازان آقای اردل ارن: شاهد افزایش ۵۰ درصد قیمت ساختمان هستیم.

وی در مصاحبه ای در آغاز سخنان خود گفت: می ترسم فرمولی برای افزایش هزینه در سال آینده پیدا نکنم، قیمت فروش خانه مطابق با امسال حداقل 50 تا 60 درصد گران تر خواهد شد.

بر اساس اخبار روزنامه ترکیه؛ اردال ارن، رئیس TMB پیشنهاد کرد که زمین های دولتی باید با قیمت های کمتر به بخش ساخت و ساز داده شود. ارن با اشاره به افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای همه‌گیری تا پایان مهرماه، گفت: پیمانکاران تولیدکننده مسکن در دوراهی هستند که هزینه‌ها را روی قیمت‌ها انعکاس دهند یا در قیمت ساختمان با قربانی کردن سود خود تغییر ایجاد نکنند و خانه های خود را بفروشند.

 

ارن با بیان اینکه زمانی که پیمانکاران قیمت مسکن را به تناسب هزینه ها افزایش می دهند، پتانسیل خرید شهروندان کاهش می یابد، گفت: این سختی در قالب کند شدن کارها و شروع نشدن پروژه های جدید از زمانی به بعد به یک معضل تبدیل شده است. سال گذشته از آنجایی که خانه نوساز یا مسکن ارزان قیمت قابل عرضه به بازار نبود، قیمت خرید و اجاره خانه در حد سفته بازی بوده و به حدی رسیده است که جامعه را متشنج می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید