• پزشک هستید و میخواهید در ترکیه طبابت و‌کار کنید؟
  • از پروسه های کار پزشکی ، حقوق ها اطلاعاتی ندارید ؟
  • پروسه معادلسازی و اخذ مجوز کار را نمیدانید؟
  • خواهان اطلاعات در مورد سرمایه گذاری در حوزه پزشکی هستید؟

با ما در ارتباط باشید  ۰۲۱۷۲۴۰۵

ارتباط با کارشناسان

دیدگاهتان را بنویسید