از مسائل مهم بعد از اقامت ترکیه ، شناخت شماره های ضروری هستش، از شماره های کمتر شناخته شده در استانبول می توان به شماره های زیر اشاره کرد :

199 اخذ نوبت برای کارهای مربوط به شهرداری

170 پاسخگوی هرگونه پرسش در مورد اجازه کار و خدمات اجتماعی

182 اخذ راندوو جهت مراجعه به کلینیکهای تخصصی و بیمارستانهای دولتی

175 پرسشهای تجاری و شکایات مصرف کنندگان

157 پاسخگوی اداره مهاجرت

113 پاسخگوی پرسشهای مربوط به پزشکی و سلامت و بهداشت

154 امور مربوط به بزرگراهها و راهنمایی و رانندگی

183 امور مربوط به حمایت از بانوان و کودکان

08502883838  سامانه اطلاعرسانی بیماران خارجی

02125274503 پلیس گردشگری

دیدگاهتان را بنویسید