شرایط مشمولین

مشمول هستم و می خواهم از مجوز خروج مشمولین استفاده کنم کنسولگری می گوید باید گذرنامه ام تعویض کنم ؟

توضیحات قانون :
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور باشد مرکز امور اقامتگاه محسوب است

فردی که مشمول هست وقتی می توانیم طبق قانون به او خروج بدیم که مقیم خارج باشد چطور ثابت کنیم که مقیم خارج است ؟  به این صورت که گذرنامشو عوض کنیم و اقامت را ذکر کنیم ترکیه و حتما باید کارت اقامت داشته باشد وقتی شما مقیم هستید که کارت اقامت داشته باشید

 

دیدگاهتان را بنویسید