گپ و گفت با کارشناس و وکیل مهاجرت در رابطه با شرایط خاص دریافت شهروندی و اقامت ترکیه

نحوه دریافت شهروندی بعد از 5 سال اقامت در ترکیه را بخش قبل این مصاحبه در این لینک مشاهده نمایید

دیدگاهتان را بنویسید