شرکت گلدمن ساکس و بانک توسعه و بازسازی اروپا تصمیم گرفته است که در ترکیه یک سرمایه گذاری کلان انجام دهد. براساس آمار به نظر می‌رسد این سرمایه گذاری یکی از مهم ترین سرمایه گذاری های فین تک در ترکیه به حساب می آید. به عبارتی سرمایه‌گذاری کلان شرکت گلدمن ساکس و بانک توسعه و بازسازی اروپا در ترکیه می‌تواند فین تک ترکیه را تحت تاثیر قرار دهد.

این خبر را شرکت فن آوری DgPays ترکیه  با انتشار بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که شرکت خدمات مالی گلدمن ساکس و بانک توسعه و بازسازی اروپا درباره سرمایه‌گذاری در کشور به توافق رسیده‌اند. در ادامه نیز این شرکت توضیح داده است که امیداور است به زودی بتواند تاییدیه‌ها و مجوزهای لازم را کسب کند تا این سرمایه گذاری کلان زودتر در کشور انجام شود.

شرکت فن آوری DgPays یکی از شرکت های پیشرو در حوزه‌ی فین تک است که در ترکیه فعالیت می‌کند و تصمیم گرفته است که یکی از بزرگترین قدم های کاریش را با همکاری گلدن ساکس و بانک توسعه بازسازی اروپا بردارد.

رئیس و مدیرعامل شرکت فن‌آوری مالی DgPays در این باره گونه توضیح داده است: ما به عنوان پیشرو در میان شرکت‌های نوآور فین‌تک در ترکیه فعالیت داریم. او در ادامه توضیح داده است که با این سرمایه‌گذاری قدرتمندتر خواهیم شد، شرکت ما با فناوری‌های نوآورانه توانسته است در مدت زمان کوتاهی توجه سرمایه گذاران مهم بین‌المللی را در زمینه فین‌تک جلب کند.​​​​​​​

برای اطلاعات بیشتر در مورد مسائل اقتصادی ترکیه ما را در ترکیه پرتال دنبال کنید.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید