سابیحا گوکچن اولین خلبان زن در ترکیه و اولین خلبان جنگی زن در جهانسابیحا در سال 1913 در بورسا بدنیا آمد ، بعد از مرگ پدر و مادرش ، در سال 1925 توسط آتاتورک که به بورسا آمده بود به فرزند خواندگی گرفته شد.

در سال 1935 قانون اجباری نام خانوادگی تصویب و نام خانوادگی گوکچن از طرف آتا تورک ، به سابیحا داده شد. در آن زمان ، سابیحا هنوز با خلبانی و هواپیما آشنا نشده بود.

در همان سال بعد از اتمام کالج وارد مدرسه هوایی ِ پرنده های ترک شد.

بعد از اتمام تحصیلات همراه با 7 کارآموز مرد ، به روسیه رفت تا دوره ی خلبانی هواپیماهای بی موتور را سپری کند.

در سال 1936 وارد مدرسه ی هوایی اسکی شهیر شد و بعد از گذراندن تعلیمات ویژه ،

خلبان جنگی شد.

از سال 1938 تا 1956 به عنوان مربی در مدرسه هوایی پرنده های ترک ، مشغول به خدمت شد.

در سال 1996 ، در مراسمی که برای جشن فارغ التحصیلی کالج هوایی امریکایی ترتیب داده شده بود ، به عنوان مهمان افتخاری دعوت شده و از طرف ماکس ول ، یکی از بیست خلبانی که در تاریخ جهان نام خود را ثبت کرده اند، معرفی شد.

گوکچن اولین و تنها زنیست در جهان که برای این عنوان انتخاب شده است.

آخرین پرواز وی در سال 1996 ، در سن 83 سالگی انجام گرفته است. و در سال 2001 از دنیا رفت.

در منطقه پندیک استانبول ، دومین فرودگاه بین المللی استانبول به نام سابیحا گوکچن نامگذلری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید