۴ روبات هوشمند در فرودگاه استانبول مستقر شده و وظیفه کمک رسانی و هدایت مسافرین را برعهده گرفتند.
این روبات های انسان نما به کمک چرخ حرکت کرده و عبارات و کلمات خود را از طریق یک نمایشگر هوشمند و همچنین بازوهای الکترونیکی به مسافرین تفهمیم می کنند. تنها کافی است مسافرین برای اطلاع از وضعیت پرواز خود در ترمینال ۱.۴ متری مربع فرودگاه استانبول به این روبات ها نزدیک شده و اطلاعات مرتبط با پرواز و مسیرهای حرکت خود را دریافت کنند.
ین سیستم های هوشمند علاوه بر راهنمایی، بلیط مسافرین را دریافت کرده و پس از اسکن مسیرهای خروجی را نشان می دهند. این سیستم به دو زبان استانبولی و انگلیسی مسلط بوده و اطلاعات پرواز را با اتصال به پایگاه داده های فررودگاه دریافت کرده و در اختیار مسافرین قرار می دهد.
هوش مصنوعی این فناوری درخواست مسافرین را پردازش کرده و پس از ارتباط با مرکز داده ها، در اختیار مسافر قرار می دهد. این سیستم با به حرکت دراوردن لب ها و چشم هایش میزان رضایت خود را نشان داده و اطلاعات درخواستی را در صفحه نمایش قرار گرفته در بالاتنه خود به نمایش درمی اورد.
مقامات این فرودگاه اعلام کردند که روبات های مذکور می توانند خدمت رسانی به مسافرین را تسریع بخشیده و جاذبه ای گردشگری به ترمینال موردنظر را برای گردشگران خارجی فراهم کنند.

دیدگاهتان را بنویسید