روال ترجمه مدارک برای مهاجرت به ترکیه: اگر تصمیم به مهاجرت ترکیه، یا اقامت ترکیه، کار، تحصیل و یا زندگی در ترکیه را دارید، شرط عقل است که مدارک خود را به زبان ترکی ترجمه کنید. این مدارک ممکن است برای کار، اقامت، تحصیل و حتی دریافت گواهینامه رانندگی به کارتان بیایند و نیاز به ترجمه آنها وجود دارد. قطعا برای مهاجرت به ترکیه ترجمه مدارک به زبان انگلیسی کارگشا نخواهد بود بنابراین به دارالترجمه رسمی زبان ترکی در ایران مراجعه کنید.

چنانچه مدارک را بخواهید در ایران ترجمه کنید، مدارک به دو نوع ترجمه میشوند:

  • ترجمه رسمی با مهر اداره دادگستری و وزارت امور خارجه ایران ( برای مدارک رسمی و معتبرتحصیلی و هویتی و اوراق بانکی)
  • ترجمه غیر رسمی که فقط مهردفتر ترجمه پای آن خواهد بود ( برای گواهینامه های کلاسهای ازاد و مدارک هنری)
  • در روال ترجمه مدارک رسمی دانشگاهی و معتبر مانند مدارک تحصیلی یا سوابق کاری یا هرگونه دیپلم و پایان نامه معتبر و مورد تایید وزارت علوم یا سازمان فنی حرفه ای ایران، بعد از ترجمه باید مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشند.
  • مدارک تحصیلی قبل از دیپلم باید مهر و تمبر اداره آموزش و پرورش منطقه وبعد از ترجمه، مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشند.
  • مدارک هویتی مانند شناسنامه و عقدنامه و کارت ملی و پایان خدمت و …………باید بعد از ترجمه مهر دادگستری و وزارت امورخارجه را داشته باشند.

 

روال ترجمه مدارک برای مهاجرت به ترکیه

  • تمامی مدارکی که در ایران ترجمه رسمی میشوند باید توسط سفارت ترکیه در ایران نیز مهر و تایید بشوند.
  • ترجمه غیر رسمی توسط دادگستری، وزارت امورخارجه و بالطبع توسط سفارت ترکیه مهر نخواهند شد.

 

  • اما در صورتیکه بخواهید مدارک خود را در ترکیه ترجمه کنید، باید به دفاتر نوتر ( ثبت اسناد) ی که داراری مترجم فارسی هستند مراجعه کرده و بعد از ترجمه، مهر نوتر را پای ترجمه مدارک خود دریافت کنید. این روش، رسمی و قانونی است اما ممکن است برای بعضی از مراکز ترجمه ی یک دارالترجمه رسمی در ترکیه نیز کافی باشد.

توجه داشته باشید که مدارکی مانند عقدنامه، شناسنامه و امثالهم باید مستقیما از طریق سفارت ایران در ترکیه ترجمه و تایید بشود(ترجمه فقط از روی اصل مدارک انجام می شود.)  و مدارک مذکور در صورتی از طرف مراجع قانونی ترکیه قابل قبول است. که از طرف فرمانداری (کایماکاملیک) هم تایید و مهر شده باشد که به این کار آپوستیل گفته می شود. (نام قسمت اداره مربوطه در فرمانداری نیز آپوستیل می باشد.)

 

گاهی نیز ممکن است که نیاز به تایید ترجمه از طرف سفارت ایران باشد که در اینصورت با مراجعه به سفارت و تصدیق مدرک، مهر تایید سفارت ایران را پای مدرک خود دریافت خواهیدکرد.

دیدگاهتان را بنویسید