آیا سرمایگذاران خارجی میتونه از کارکنان خودش استفاده کند

بله طبق ماده ۳ قانون سرمایه گذاری مستقیم شرکتهایی که بصورت عمده سرمایه گذاری میکنند میتوانند برای پرسنل کلیدیشون بدون رعایت تشریفات قانونی اجازه قانونی بگیرند .

دیدگاهتان را بنویسید