رازهای موفقیت یک ایرانی در ترکیه از زبان دکتر رضا عزیز زاده متخصص فارموکولوژی و داروسازی در مصاحبه با دکتر سمیرا پرتابی کارشناس انستزیلوی- تریکولوژی را در ویدئوی زیر ببینید

دیدگاهتان را بنویسید