⚠️ در ترکیه اگر بانویی مورد خشونت خانگی قرار بگیرد ( چه خارجی و چه ترک ) دارای حقوقی است که بهتر است از آن مطلع باشد .

✅ هر زنی که توسط همسر و یا پدر تحت خشونت قرار داشته باشد میتواند با مراجعه به نزدیکترین کلانتری یا همان KARAKOL و یا حتا نزدیکترین دادگستری SAVCILIK رفته و خواسته های خود را در دادنامه مطرح کند .

خوب است بدانید که رفتن به دادگستری سریع تر به نتیجه میرسد .

?شما میتوانید از همسر و یا پدر شکایت کرده و احکامی مثل ، توقف رفتار خشونت آمیز ، دورکردن ایشان از منزل ، ممانعت از ایجاد مزاحمت و حتا دستور عدم استفاده از الکل یا مواد مخدر را بگیرید .

اگر فرد مورد شکایت دارای اسلحه باشد میتوانید درخواست تسلیم اسلحه را هم ارائه بدهید .

?چنانچه دسترسی به کلانتری یا دادستانی ندارید با شماره 183 تماس بگیرید . این شماره وزارت خانواده و در تمام مدت شبانه روز فعال است .

?همچنین شماره تلفن 44442618 متعلق به مرکز حقوق زنان است .

بهتر است بدانید که اگر شخص به احکام خود توجه نکند ، شما میتوانید تقاضای حبس و دعوای جبران خسارت مادی و معنوی را مطرح کنید.

حقوق خود را بدانیم و از آن استفاده کنیم

دیدگاهتان را بنویسید