تکلیف خروج غیر  قانونی چیست ؟

هم غیر قانونی خارج شده و هم مشموله آیا امکان اینکه از کنسول گری گذر نامه بگیره وجود دارد؟

بله میتوانند گذرنامه بگیرند البته به این صورت هست که عبور غیر مجاز یک جرمی را مرتکب شده که قوه قضاییه به مورد رسیدگی میکند

فردی که غیر قانونی خارج شده است باید  یک استعلام در سامانه میخک تکمیل کند و به ما مراجعه کند، ما این استعلام را برای مرکز و قوه قضاییه میفرستیم و گواهبه منع تعقیب صادر میشود وقتی گواهی منع تعقیب صادر شد یعنی این جرم از اون شخص قطع میشود و بعد فرد می تواند درخواست گذرنامه بدهد

هیچ منعی نیست خیلی از افراد فکر میکنند نمیتوانند به کنسول گری بروند و به دام شیادان میفتند این را بدانید که باید خوده شخص به بخش کنسول گری مراجعه کند و اگر شخص حضور نداشته باشه هیچ خدماتی ارائه نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید