قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازیم  ( جنگ ترکیه و روسیه)  این سوال پیش می اید که چرا ترکیه برای ایران مهم است نقش ترکیه در مسائل مختلف ایران ، ولی موضوع ایران برای ترکیه مهم نیست 

تصویری از ترکیه در رسانه های ایران درست شده که کمی بی انصافیست در این رسانه ها چه رسانه های داخلی و چه رسانه های خارجی  ( من و تو ، bbc ) نگاه مثبتی به کشور ترکیه نشده اما ترکیه ثابت کرده در بحرانی ترین روزها می تواند برای ایران نقش مهم و استراتیژی داشته باشد 

بعد از  جنگ اکراین نوبت ترکیه است ؟

می گویند بعد از اکراین نوبت ترکیه است که در این مقاله ثابت می کنیم که شایعه ای بیش نیست و احتمال جنگ نزدیک صفر است

روسیه درگیره جنگ با اکراین است و احتمالاتی که برای جنگ با اکراین در نظر داشته اتفاق نیفتاده به همین علت درگیره جنگ دیگری  نمیشود

قدرت نظامی و صنایع دفاعی ترکیه در حدی است که صادر کننده به کشورهای دیگر است هیچ کشوری نمیتواند این موضوع نظامی را نادیده بگیرد

حس وطن پرستی که در مردم ترکیه است  با کشورهای دیگر مانند سوریه قابل مقایسه نیست

نقش ترکیه در منطقه برای ایران و روسیه خیلی مهم است به همین خاطر چه ایران و چه روسیه نمی خواهد ترکیه را از دست بدهد اروپا و امریکا هم همینطور

اقای اردوغان در صدر سیاست این کشور است و همیشه سیاست های را به کار برده که به نفع کشور و مردمش است 

 مورده دیگری بدترین اتفاق بین روسیه و ترکیه پیش امد و ترکیه هواپیمای روسیه را در خاک خودش زد با این حال روسیه نتوانست به این کار جواب نظامی بدهد و متوسل به تحریم ها شد

این  تفسیرهای غیر منطقی  شایعه ای بیش نیست و فضای رسانه ای ترکیه در مورد ایران بسیار مثبت است کسانی که قصد اقامت ترکیه را دارند همین امروز اقدام کنند 

دیدگاهتان را بنویسید