براساس موافقتنامه‌ی تبادل زندانیان بین ایران و ترکیه  که به امضای دو کشور رسیده بود، محکومان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در مرز بازرگان مبادله شدند.

عبداللهی مشاور معاون وزیر داد گستری در خصوص این تبادل گقت: در این تبادل 15 نفر محکوم ایرانی که در زندانهای ترکیه به سر می بردند با رایزنی های وزارت دادگستری و قوه قضائیه و امور خارجه به کشور منتقل شدند که دو نفر آنها خانم بودند و شش نفر هم تبعه محکوم جمهوری ترکیه به کشور خودشون جهت ادامه محکومیت تحویل داده شدند. همچنین عبداللهی در ادامه توضیح داد: به هموطنان خود ، خصوصا در استان آذربایجانغربی و استانهای همجوار که قصد عزیمت به کشورهای همسایه دارند آگاهی کامل به قوانین ان کشور داشته باشند ، افرادی که به هر دلیلی ناخواسته به خاطر جهل از قوانین آن کشور همراه خود قرصهای کدوئین دار و آرام بخش داشته باشند قطعا منتظر زندانهای طویل المدت باشند چون قوانین سختی در کشورهای همسایه برای قرصهای کدوئین و آرامبخش است.

لازم به ذکر است که بیشترین دلیل زندانی شدن ایرانیان در ترکیه حمل مواد مخدر است!

در سه سال گذشته نیز 9 نفر از زندانیان بین ایران و ترکیه تبادل شده اند. افراد زندانی در ترکیه پس از بازگشت به ایران در زندان‌های ایران دوران محکومیت خود را گذرانده اند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اخبار ترکیه و ایران «ترکیه پرتال» را دنبال کنید.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید