افراد خارجی مقیم ترکیه می توانند در صورت نیاز کمکهای اجتماعی و بسته های حمایتی از طریق سایت زیر و تکمیل فرم آن در صورت توافق از حمایت های شهرداری برخوردار گردند جهت ثبتنام وارد سایت شوید

اینجا کلیک کنید برای ثبتنام و گرفتن بسته حکایتی شهرداری ترکیه

 

دیدگاهتان را بنویسید