همیشه برای ما ایرانیان دارای اقامت ترکیه در هنگام خرید ملک سوال است که آیا اسناد خانه ها با هم متفاوت هستند ؟ با کدام سند می توان اقامت ترکیه را دریافت کرد ؟

ما در این پست به اینگونه سوالات شما پاسخ خواهیم داد:

اقامت ملکی فقط به سندهای ملکی قرمز تعلق میگیرد . این اسناد حتی اگر شامل دپوتک Depotek (بدهی و یا تعهد بانکی سازنده یا صاحب سند قبلی) باشند و یا اسکان  Eskan  (پایان کار) هم نداشته باشند، برای دریافت اقامت ملکی موثق هستند .

به سند ملکی مالکیت زمانی یا همان  Devre Mulku اقامت ملکی تعلق نمیگیرد.

در واقع میتوان گفت که هر سند ملک که شامل قدرالسهم از زمین باشد، تابع قانون اقامت ملکی میشود .

دقت کنید که مقدار قدر السهم از زمین  Arsapayı باید در سند ذکر شده باشد. حتی املاک اقساطی نیز به شرط ارائه سند قرمز رنگ شامل اقامت ملکی میشوند ( یعنی با قرارداد نمیتوان اقامت گرفت)

همچنین برای املاکی با کاربری غیر مسکونی و مغازه و هتل نیزاقامت ملکی ( تاشینمازمال) صادر نمیشود یعنی این نوع اقامت فقط برای املاک مسکونی است. اما برای اخذ شهروندی خرید مغازه و هتل مانعی ندارند.

اسناد آبی رنگ هم درواقع اسناد متعلق به زمین هستند که تحت قانون اجازه اقامت ملکی ترکیه قرار نمیگیرند.

خرید ملک در ترکیه شرایط و ضوابط خاص خودش را دارد که ما در این مقاله برخی از آنها را به شما توضیح دادیم. برای اطلاعات بیشتر سایر مقاله‌های ترکیه پرتال را نیز می‌توانید مطالعه کنید.

تاپو

دیدگاهتان را بنویسید