ملک خریدید 500 هزار لیر ایا می توانید  بعد از 5 سال برای شهروندی ترکیه اقدام کنید ؟

یکی از سوالات متدوالی که از ما می پرسند این است که با خرید ملک کمتر از 250 هزار دلار می توان برای شهروندی ترکیه اقدام کنید پاسخ بله است با خرید ملک و دریافت اقامت از طریق ملک اما نکته ی مهم اینجاست که بعضی از دوستان ملک را می خرند توجه نمی کنند اقامتی که گرفتند اقامت از طریق ملک بوده باید مراجعه کنید به اداره مهاجرت  یا از طریق سیستم 157  مطمئن شوید که اقامتی که براتون ثبت شده اقامت از طریق ملکی بوده اگر 5 سال بدون فاصله این اقامت تمدید بشه و طی 5 سال ،4 سال داخل ترکیه حضور داشته باشید شما می توانید بعد از 5 سال برای شهروندی ترکیه اقدام کنید

دیدگاهتان را بنویسید