مدت زمان انواع اقامت در ترکیه :

 ازدواج با شهروند ترک :  کسی که با شهروند ترک ازدواج کرده  باشد یا اقامت خانوادگی داشته باشند یک بار درخواست بدهند می توانند برای 3 سال اقامت را بگیرند البته طبق تصمیم اداره مهاجرت 

 اقامت کوتاه مدت : کسانی که اقامت کوتاه مدت دارند یا کسانی که زیر 250 هزار دلار ملک خریداری کردند و کسانی که برای درمان به ترکیه آمده اند می توانند یک تا دو سال اقامت ترکیه را دریافت کنند

 یادگیری زبان ترکی : کسانی که در آموزشگاه های دانشگاه ها و در خود دانشگاه در حال آموزش زبان ترکی هستند یک تا دوسال می توانند اقامت ترکیه را داشته باشند

 اقامت 5 ساله چگونه است : طبق قانون 6458 ماده 131 بند ج کسانی که بالای 250 هزار دلار ملک خریداری کردند اگر نخواستند شهروندی بگیرند می توانند 5 سال اجازه اقامت بگیرند

 ترک های قبرس  : ترک های قبرس یا کسانی که از قبرس می خواهند اقامت ترکیه را بگیرند برای 5 سال اجازه اقامت می توانند بگیرند

اجازه اقامت انسانی  : این نوع اقامت در  قانون یک ساله و دو ساله است البته طبق تصمیم اداره مهاجرت 

اقامت دائمی یا طولانی مدت : این نوع اقامت بدون تاریخ اتمام اقامت در پشت کیملیک هست و مادام العمر می باشد 

دیدگاهتان را بنویسید