آشنایی کامل با مافیای ترکیه

 • وقتی اسم مافیا می آید،ناخودآگاه یاد ایتالیا می افتیم. اما در ترکیه نیز مافیا به شدت قدرتمند و فعال است.
 • به سرکردگان مافیا در ترکیه “بابا” و یا “رئیس” میگویند .سرکرده نوچه ها معمولا”کابادایی” خوانده میشود.
 • مافیا از اوایل قرن نوزده در ترکیه ایجاد شد. در ابتدا قلدرهای هر محل و نوچه هایشان این امتیاز را داشتند که امور محله تحت نظارت آنها بگذرد.
 • در اوایل قرن بیستم این قلدر آزاد بود که طبق خواست خود محله را اداره کند ، در عوض وی موظف بود به پلیس در مورد جرائم شدید کمک کند.
 • زندان برای آنها مدرسه ای بود که در آنجا قوانین زندگی زیرزمینی را یاد می گرفتند ، هر چه بیشتر در زندان میماندند، بیشتر مورد احترام قرار می گرفتند.
 • وقتی بین دو سرکرده مافیا اختلافی صورت بگیرد، یک سرکرده ی پیر و خردمند بین آنها به قضاوت مینشیند و هیچ یکی نمیتوانند روی حرف او حرفی بزنند.قبلا این اختلاف را دوئل حل میکرده است.
 • بدترین اتفاق برای یک سرکرده مافیا در ترکیه این است که او “مادراMadra ” بشود، یعنی شهرت و قدرت خود را از دست بدهد.
 • مافیای نوین از اوایل دهه 1550 میلادی به خصوص در استانبول شروع به فعالیت کرد.آنها ابتدا عاشقان شکست خورده ای بودند که با دوستان خود در کافه ها خلوت میکردند. اما بعدها اسلحه زندگی آنها را تغییر و به آنها لقب “بابا” داد.
 • اولین “بابا” قلدرترین فرد استانبول، اوفلوحسن بود.در زمان تشییع جنازه وی 50 رییس پلیس و رییس احزاب سیاسی و حتی فرزند رییس جمهور وقت حضور داشتند.
 • کازینوها، فاحشه خانه ها،مواد مخدر، تجارت اسلحه، تجارت نفت و کشتیرانی، ساختمان سازیهای انبوه و حتی گاه تبادلات کلان موادغذایی توسط مافیا در ترکیه اداره میشود.
 • این افراد در بین پلیس و حتی دادگستری عوامل زیادی داشته و علیرغم مبارزه ی دولت، قدرت فراوانی دارند.جند سالی هم هست که حتی سیاست را نیز تحت تاثیر قرارداده اند.
 • سِدات پِکِر،علاءالدین چاکیجی، حسین سارال و هادی اُزجان معروفترین روسای مافیا در سالهای اخیر بوده اند.
 • ترابزون و شهرهای شرقی ترکیه، خواستگاه اکثر این افراد است.
 • یک نکته در زندگی تمامی سرکردگان مافیای ترکیه و یا حتی جهان مشترک است: همه آنها از خانواده هایی فقیر با کمترین میزان دارایی و سواد می آیند.

دیدگاهتان را بنویسید