با توجـه به بازگشایی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران-استانبول-تهران به آگاهی می رساند انجام تست کرونا (PCR) که حداکثر 72 ساعت قبل از زمان پرواز دریکی از بیمارستان ها و آزمایشگاه های ذیل که مورد تأئید وزارت بهداشت ایران و واحد پزشکی هواپیمایی ماهان انجام شده باشد، برای تمامی مسافران الزامی است.

  • آزمایشگاه ونک – تهران
  •  آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش – تهران (اتوبان همت غرب)
  •  آزمایشگاه بیمارستان پارس – تهران (بلوار کشاورز)
  •  آزمایشگاه انستیتو پاستور (جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی جمهوری اسلامی ایران)
  • آزمایشگاه آذرمهر – اصفهان
  • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد – کرج
  •  آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان – مشهد
  •  آزمایشگاه بوعلی – قم
  • آزمایشگاه پزشکی نیلو – شیراز

دیدگاهتان را بنویسید