20 مهر 1397

اقتصاد کشور ترکیه

سیستم بانکی در ترکیه:   سیستم بانکی در ترمیه بر اساس اصول بازار آزاد مالی فعالیت می کند. نرخهای بهره توسط بازار تعیین می شود و بانک مرکزی در این امر دخالت نمی کند ولی نرخ وام به بانکهای تجاری که توسط بانک مرکزی اعطا می شود بر نرخ بازار تاثیرگذار است. بانکهای ترکیه همانند…

19 مهر 1397

اهمیت مناطق آزاد ترکيه براي منطقه آزاد ارس

در دنياي امروز، وقتي معادلات ژئوپليتيکي و قدرت بين دولت ها مورد بررسي قرار مي گيرد، وجهه اصلي سياست جغرافيايي در عرصه رقابت بين دولت ها، با نقش آفريني غالب عامل اقتصاد و تجارت آزاد تعريف مي شود که از آن با عنوان ژئواکونومي ياد مي شود. در دنياي ژئواکونومي و معادلات ژئواکونوميکي قدرت ها،…

19 مهر 1397

مناطق آزاد ترکیه و پتانسیل های آنها

مناطق آزاد ترکیه و پتانسیل های آنها  مناطق آزاد به عنوان مكان های ویژه ای در داخل كشور اما با اعتقاد به اینكه در خارج از قلمرو گمركی قرار دارند تعریف می شوند. در این مناطق آیین نامه های قانونی ویژه ای در ارتباط با تجارت خارجی به اجرا در می آیند که در حوزه…

19 مهر 1397

شانزده 16علامــت کــــــه نشون میــــده تازه به ترکیه اومدین

شانزده علامــت کــــــه نشون میــــده تازه به ترکیه  اومدین!!! 1 – دوستانت رو مجبور می کنی بهت زنگ بزنن ; چون هنوز بلد نیستی یا یادت رفته تعرفه شارژ و کنتور بخری! 2 – سعی می کنی همش از گوگل مپ استفاده کنی ; چون بلد نیستی به تاکسی آدرس بدی یا از دیگران مسیر رو بپرسی…