13 مهر 1397

قوانین افتتاح حساب از طریق ثبت شرکت در ترکیه

قوانین افتتاح حساب از طریق ثبت شرکت در ترکیه سوالاتی که بعد از خواندن این مقاله پاسخ داده خواهد شد : آیا یک ایرانی بدون اقامت امکان افتتاح حساب را دارد؟ آیا حساب ها  امکان دریافت وپرداخت از داخل یا خارج ترکیه را دارند؟ آیا با حساب ها امکان دریافت یا پرداخت یا خرید و…