جزئیات کامل  خبر قرنطینه در ترکیه رو در این ویدئو ببینید و پست را برای دوستان ساکن ترکیه خودتون ارسال کنید تا در جریان جزئیات قرار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید