اعیاد ملی در ترکیه 

23 آوریل روز حاکمیت ملی و روز کودک 

23 اوریل 1920 ، مجلس بزرگ جمهوری ترکیه بطور رسمی آغاز بکار کرد و از آنروز تا بحال 

این روز جشن گرفته میشود. 

تنها عیدی ست در دنیا که به کودکان تقدیم شده است . در 27 می سال 1935 روز 23 آوریل 

رسما به عنوان روز حاکمیت ملی و روز کودک اعلام شد. 

سال 1979 از طرف یونسکو سال کودک اعلام شد و پس از آن این عید در جوامع بین المللی 

رسمیت پیدا کرد. 

19 می روز آتاتورک، و جوانان و ورزش 

19 می 1919 روزیست که آتاتورک به سمت سامسون حرکت کرد .از این روز عملا به عنوان 

شروع پیروزی بزرگ یاد میشود. مصطفی کمال آتاتورک از طرف دولت عثمانی ماموریت یافت 

تا به مناقشاتی که بین گروهک های رومی و ترک ها رخ داده بود پایان دهد. 

این روز بنا به درخواست 

خود آتاتورک به عنوان روز جوانان و ورزش نامگذاری شده است . در 20 ژوئن 1938 

این روز رسما بعنوان روز جوانان و ورزش اعلام و جشن گرفته میشود. 

در 7 مارس 1981 ، به روز آتاتورک، و جوانان و ورزش تغییر نام داد.

30 آگوست عید پیروزی 

30 آگوست 1922آخرین روز تعرض بزرگ و جنگ میدانیست که برای ترک ها پیروزی 

به ارمغان آورد.

در این روز ارتش ترکیه به فرماندهی آتاتورک ، اشغالگران یونانی را تا ازمیر عقب رانده و 

در تاریخ 9 اوت از ازمیر بیرون راندند. روز 30 آگوست به شکل سمبولیک به عنوان روز 

پیروزی جشن گرفته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید