تحت چه شرایطی برای کاردرترکیه تقاضای شما رد می شود؟

کار در ترکیه به دو صورت اخذ میشود یا توسط ثبت شرکت در ترکیه و توسط سهامداری که حداقل 30 درصد سهم و 100 هزار لیر سهم دارد ویا از طریق شرکتی که دارای پنج نیروی ترک بوده که در این صورت می تواند برای یک شخص خارحی  درخواست اقامت کاری ترکیه یا مجوز کار ترکیه یا اجازه کار در ترکیه یکساله نماید و بیمه تکمیلی واریز نماید

این قانون برای  کلیه اتباع کشورهای خارجی یکسان می باشد به عبارت دیگر بدون ثبت شرکت در ترکیه یک شخص خارجی نمی تواند از دولت ترکیه در خواست اقامت کاری ترکیه داشته باشد

مطابق قانون شماره 4817، تحت شرایط زیر  تقاضای شمابرای کاردر ترکیه زمانی رد می شود که:

الف) وضعیت بازار کاردرترکیه و توسعه در امور کاری، و همچنین تغییرات در اوضاع اقتصادی در رابطه با استخدام برای دادن اجازه کار مناسب نباشد

،

ب) شخصی در کشورترکیه با همان مهارتهایی که شما دارید در طی چهار هفته پیدا شود که  قادر به  انجام  شغلی باشد که شما تقاضایش را داده اید.

ج) دارای اجازه معتبراقامت در ترکیه نباشید

البته این مورد بارای ایرانیان با توجه به قانون اقامت توریستی سه ماه طی 180 روز عملا مفهومی ندارد

د) درخواست قبلی شما رد شده باشد و شما درخواست مجدد برای اقامت کاری ترکیه در همان محل کار یا شغل در طی یکسال پس از رد شدن بدهید.

ه) استخدام شما امنیت ملی ترکیه، نظم عمومی، امنیت کلی، نفع عمومی، اخلاق و بهداشت عمومی را به خطر بیندازد

اطلاعات بیشتر در مورد قوانین دولت ترکیه برای اخذ اقامت کار ترکیه

02122989763

00905314393384

00989121419263 – 00905314393384 – 00905314393384

بیشتر بخوانید

ده هزینه عمده زندگی در ترکیه

قوانین کامل اقامت ترکیه

مقایسه امکانات ملک در تهران و استانبول

فرصتی برای سرمایه گذاران در بخش کسب و کارهای اینترنتی

خرید ملک درترکیه استانبول یا آنتالیا و آلانیا ؟!!!!

 فروش ملک در ترکیه استانبول حداقل 70000 دلارنقد واقساط با تحویل کلید

رشد روزافزون بخش ساختمان سازی در ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید