اقامت دانشجویی ترکیه چیست ؟ برای آن دسته از افرادی که مایل به تحصیل در دانشگاههای ترکیه هستند، اقامت دانشجویی ترکیه مورد نیاز است. شرط اصلی اقدام برای این اقامت، پذیرفته شدن در یکی از دانشگاههای دولتی یا خصوصی معتبرو ثبت نام در دانشگاه مورد نظر است.

مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت دانشجویی ترکیه :

  • برگه اشتغال به تحصیل ÖĞRENCİ BELGESİ
  • بیمه خدمات درمانی
  • برگه محل اقامت( اجاره نامه یا سند ملک یا نامه خوابگاه )
  • کپی و اصل پاسپورت
  • برگه راندوو
  • عکس
  • شماره مالیاتی VERGİ NUMARASİ
  • فیشهای واریزی

اقامت دانشجویی

روال اخذ اقامت دانشجویی :

بعد از پذیرفته شدن و ثبت نام در دانشگاه، از سایت اداره مهاجرت فرم راندوو را پر کرده و پرینت آنرا دریافت میکنید.سپس از یک شرکت معتبر بیمه، بیمه نامه را در ازای مبلغی که بسته به سن شخص متغیر است دریافت میکنید. ( توجه کنید که تاریخ بیمه نباید بعد از تاریخ دریافت راندوو باشد ). مدارک محل سکونت شما نیز باید کامل باشد، به این معنی که اگر ملک خریداری کرده اید باید سند معتبر به نام شما صادر شده باشد. اگر منزلی را اجاره کرده اید، باید اجاره نامه مهر نوتر ( دفتر ثبت اسناد) داشته باشد و اگر در خوابگاه خواهید ماند، باید برگه تایید اقامت در خوابگاه را به همراه مهر و امضای الکترونیکی آن دریافت کنید.

شماره مالیاتی را نیز میتوانید با مراجعه به نزدیکترین اداره مالیات به محل سکونت اخذ کنید.

روز راندوو با دردست داشتن مدارک گفته شده به اداره مهاجرت مراجعه کرده و با ارائه اصل و کپی مدارک خود به مامور پرونده ، برگه ای دریافت میکنید مبنی بر تایید اخذ مدارک. در صورت نقص مدارک به شما یکماه برای تکمیل آن وقت داده خواهد شد.

 

اقامت دانشجویی

درصورت قبول درخواست اقامت، کارت اقامت شما بین 15 تا 90 روز به دستتان خواهد رسید.

  • این اقامت قابل تمدید تازمان فارغ التحصیلی است.
  • این اقامت شامل اجازه کار نمیشود.

*در برخی از دانشگاههای دولتی برای اخذ اقامت دانشجویی ترکیه ، نیاز به مراجعه حضوری شخص دانشجو نیست. بلکه در روزهای تعیین شده از طرف دانشگاه، مامورین اداره مهاجرت برای دریافت مدارک به دانشگاه مراجعه میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید