با توجه به قانونی که در سال 2018 برای اخذ شهروندی ترکیه تصویب شد، مهاجران زیادی اقدام به خرید ملک برای دریافت پاسپورت ترکیه کردند. بازیهای سیاسی و اختلافات حزبی موجود در ترکیه و هجوم خارجیان برای دریافت شهروندی ترکیه به دلیل مبلغ مناسب، باعث شد که انتقادات زیادی از طرف احزاب مخالف دولت و حتی مردم ترکیه  به این قانون وارد شده و زمزمه افزایش این مبلغ به 500 هزار دلار برای دریافت پاسپورت ترکیه در سال 2021 به گوش میرسد. همین حالا هم سختگیریها شروع شده و در مواردی بررسی حساب بانکی  و سوابق مالی هم  برای دریافت شهروندی ترکیه در دستور کار اداره مهاجرت قرار گرفته است.

برخورد با ترنسفرهای مالی جعلی در سال 2021

 از طرف دیگر، کارشناسیهای قیمت ملک در حال سخت تر شدن هستند و اعلام ارزش واقعی ملک به اندازه 250 هزار دلار و بیشتر باید با روال قانونی سفت و سخت انجام شود. به تازگی  هم به علت کارشناسی و یا ترنسفر های مالی جعلی و صوری و بطور کلی دور زدن قوانین، یک بازرسی اساسی درسیستم اداری مربوطه در حال انجام است  که در طی این روال، شرکتهای کارشناسی ملک که تخلف انجام داده باشند، رشوه گرفته و یا ارزش غیر واقعی اعلام کرده باشند، جوازخود را بطور قطعی و دائمی از دست خواهند داد. در عین حال روند انتقال پول هم به شدت تحت کنترل و نظارت قرار گرفته و مبدا و مقصد این انتقال باید شفاف و واقعی باشد.

همچنین شنیده میشود که ممکن است برای رضایت احزاب مخالف دولت و بهبود شرایط اقامتی خارجیان، برای خرید ملک در ترکیه مبلغی به عنوان حداقل هم در نظر گرفته شود  و به این ترتیب رشد قیمت املاک کوچک تحت کنترل قرار بگیرد، به خصوص که تورم 15 درصدی تا اینجا باعث رشد قیمت ملک در ترکیه شده است. بنابراین با توجه به شرایط موجود ، قطعا تبلیغات رنگارنگ و پرسروصدای اخذ شهروندی ترکیه و دریافت پاسپورت ترکیه با 100 یا 150 هزار دلار، چیزی جز کذب نمیتواند باشد و شیوه جدیدی برای سوء استفاده از اشتیاق خارجیان برای دریافت پاسپورت و شهروندی ترکیه به حساب می آید.

جان مطلب این است که: با توجه به شنیده ها و البته پیش بینی وضعیت خارجیان در ترکیه، پیش بینی میشود قیمت ملک در ترکیه افزایش چشمگیری داشته و در آینده نزدیک دریافت پاسپورت و شهروندی ترکیه سختگیرانه تر انجام شود. باید دید دولت ترکیه برای جذب سرمایه های خارجی و همزمان راضی نگهداشتن جناحهای مخالف، چه تمهیداتی جدیدی را در نظر خواهد گرفت.

شهروندی ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید