21 آبان 1397

روحان

شرکت ساخت و ساز تجاری و غذایی روحان به مدیریت محمد میرزایی در تاریخ ۲۰۱۸/۰۹/۲۷ در زمینه پخش مواد غذایی و تجاری و ساخت و ساز با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال به ثبت رسیده است .

18 آبان 1397

شرکت پارسیا

شرکت مشاوره توریستی پارسیا در تاریخ ۲۰۱۸/۰۴/۱۸ به مدیریت سید جعفر مورج در زمینه تجارت داخلی و خارجی با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال به ثبت رسیده است .

18 آبان 1397

ام اچ رئالتی

شرکت ساختمانی ام اچ رئالتی با مدیریت مهدی محمودیان در تاریخ ۲۰۱۸/۰۵/۱۰ در زمینه ساخت و ساز مسکن با مسئولیت محدو توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال به ثبت رسیده است .

18 آبان 1397

آشا سیف

شرکت آشا سیف با مدیریت آرش سیف زاده در تاریخ ۲۰۱۷/۱۲/۰۷ در زمینه مواد غذایی با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال به ثبت رسیده است . 

18 آبان 1397

اینارمونی

شرکتی غذایی و ساختمانی اینارمونی به مدیریت محمد سلیم صلاحی در تاریخ ۲۰۱۷/۱۲/۲۸ در زمینه مواد غذایی و ساخت و ساز با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال به ثبت رسیده است . 

18 آبان 1397

آرتین متال

شرکت واردات و صادرات آرتین متال به مدیریت جلال حاج علی اکبری در تاریخ ۲۰۱۸/۰۳/۱۵ در زمینه واردات و صادرات فلزات توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال به ثبت رسیده است .

18 آبان 1397

اینوویستا

شرکت غذایی تجاری و ساختمانی اینوویستا به مدیریت سجاد دون شانی در تاریخ ۲۰۱۷/۱۲/۲۱ در زمینه مواد غذایی ساخت و ساز و واردات و صادرات با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا ترکیه پرتال به ثبت رسیده است.

18 آبان 1397

پرانا

شرکت  مشاوره زیبایی پرانا به مدیریت آرزو کرباسی در تاریخ ۲۰۱۸/۰۲/۰۹ در زمینه مشاوره زیبایی سالنهای آرایشگاهی با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال به ثبت رسیده است

18 آبان 1397

مرصاد سفیر

شرکت واردات صادرات مرصاد سفیر به مدیریت کریم فتور در تاریخ ۲۰۱۷/۱۲/۰۶ در زمینه واردات و صادرات مواد غذایی با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال ثبت شده است .

18 آبان 1397

کاپیتال رکلام

شرکت کاپیتال رکلام به مدیریت محمد علی عزیزپور در تاریخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۵ در زمینه تبلیغات با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال ثبت شده است .

18 آبان 1397

پریمکس سپور

شرکت واردات و صادرات پریمکس سپور به مدیریت رامین میانجی در تاریخ ۲۰۱۸/۰۱/۱۶ در زمینه درصادرات و واردات لوازم ورزشی و شکاری با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال ثبت شده است .

18 آبان 1397

مهندسی مهرگان

شرکت مشاوره مهندسی وادرات و صادرات و تجاری  مهرگان به مدیریت امیر محمد غزلی در زمینه خدمات مشاور مهندسی در تاریخ ۲۰۱۸/۰۲/۱۵ با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال ثبت شده است .

18 آبان 1397

گلدن وایز

شرکت تکنولوژی گلدن وایز به مدیریت حمید نصیری در تاریخ ۲۰۱۸/۰۸/۱۶ در زمینه خدمات کامپیوتری و برنامه نویسی با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال به ثبت رسیده است .

18 آبان 1397

کیا سلطان

شرکت مواد غذایی کیا سلطان به مدیریت سعید سلطانیان درتاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۰۶ در زمینه پخش عمده مواد غذایی با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال به ثبت رسیده است.

18 آبان 1397

سپهر پترول

شرکت واردات و صادرات سپهر پترول به مدیریت حیدر علی سپهری در تاریخ ۲۰۱۸/۰۶/۲۱ در زمینه تجارت مواد نفتی با مسئولیت محدود توسط کارشناسان و وکلا شرکت ترکیه پرتال ثبت شده است .