ترکیه برای چه کسانی مناسب است

دسته اول دانشجویانی که مقصد اصلیشون کشورهای اروپایی با آمریکای هست و ترکیه بخاطر داشتن امکانات خوب میتواند سکوی پرتاب آنها بشود . کسانی که پیشنهاد کاری از شرکت های بین الملی دارند . برای کسانی که انگیزه پیشرفت دارند میتواند مقصد خوبی باشد . کسانی که منبع درآمد خوبی دارند و میخواهند خوش گذرانی کنند . 

دیدگاهتان را بنویسید