مدارس ایرانیان در استانبول و آنکارا

مدرسه ایرانیان در آنکار در خیابان رشید غالب جنب رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مدرسه ایرانیان استانبول در منطقه سلطان احمد در محله چنبرلی تاش

دیدگاهتان را بنویسید