مبارزه با غول افسردگی بعد از مهاجرت

موضوع: مبارزه با غول افسردگی بعد از مهاجرت

میهمان برنامه:

جناب آقای کریمان مجد از مدرسین دانشگاه و درمانگر در زمینه خانواده و زوج درمانی کارشناس روانشناسی عمومی و ارشد مشاوره دارد. یک دهه است در زمینه فملی تراپی و زوج درمانی در کلنیک های تهران فعالیت دارد. در این گفتگو حول موضوع مهاجرت مبارزه با غول افسردگی است.

مهاجرت و مشکلات پیش روی مهاجرت چیست و افراد چه زمانی باید تصمیم به مهاجرت بگیرند؟

بیشترین شوک و استرس در فرایند زندگی یک شخص در مرحله اول از دست دادن عزیزان فرد است. در مرحله دوم مهاجرت یا تغییر مکان زندگی می باشد. تغییر مکان استرس فراوانی بر روی فرد می گذارد. هرچه فرد شخصی خود ساخته باشید کنترل این استرس کمتر است و شخص بهتر میتواند  خود را با شرایط وقف دهد. هر چقدر فرد آسیب پذیرتر باشد به همان میزان در شرایط سخت استرس بیشتری متحمل می شود. در فضای مهاجرت بیشترین استرس را کودکان متحمل می شوند.

کودکان به علت ناتوان بودن در حل مسئله و مشکلات پیش رو در مهاجرت دچار استرس می شوند. کودکان چون این استرس را ابراز نمی کنند و یا دیرتر و پنهانی تر ابراز میکنند فشار بیشتری متحمل می شوند. در این شرایط اولین اقدام رهایی از این استرس است. مهمتر از رهایی از استرس دلیل مهاجرت فرد است. چرا مهاجرت کرده است. این مهاجرت انتخابی بوده است یا تحمیلی یا شبه انتخابی که همه اینها بر استرس تاثیر دارد.

بشتر افرادی که به ترکیه مهاجرت میکنند افرادی هستند که در ایران مشکلاتی داشته و برای فرار از آنها مهاجرت کرده اند و در اینجا با مشکلات بیشتری برخورد کرده اند نسبت به بقیه مهاجرین.

این نوع مهاجرت از نوع تحمیلی است. شخص فکر می کند خود تصمیم به مهاجرت گرفته است ولی در واقع اینگونه نیست. این شخص در کشور خودش نتوانسته مشکل خود را حل کند و دست به فرار از آن موقعیت زده است. در واقع فکر میکند با تغییر مکان موفق به فرار از مشکل میشود ولی مشکل همراه و در خود او است.

یا دانشجویانی که برای تحصیل مهاجرت میکنند این افراد نیز مهاجرت انتخابی ندارند و دچار افسردگی میشوند چون در کشور خود شرایط برای آنها خوب نبوده یا از مدل زندگی در کشور خود ناراضی بودند. انتخاب زمانی است که فرد موقعیت بهتری داشته باشد در جایی دیگر و با مقایسه با موقیعت الان خود تصمیم به مهاجرت بگیرد. این افراد بعد از مهاجرت کمتر دچار استرس و افسردگی می شوند. در واقع اولین دلیل افسردگی مهاجرت تحمیلی بودن مهاجرت است.

چگونه فرد باید تشخیص دهد که انتخاب او تحمیلی یا انتخابی است؟

کافی است یک سوال از خودش بپرسد آیا اگر خواست آن  کشور را ترک کند باز خواهد برگشت یا نه. یا هدف فقط رفتن و فرار از مشکلات است. اگر شخص برای مهاجرت دلیل و هدف مشخص در جایی مشخص دارد یعنی انتخاب کرده است.

دومین دلیل افراد که بعد از مهاجرت افسرده می شوند رفتار اجتنابی آنها است. این افراد در مقابل مشکلات سکوت میکنند. به علت بازداری هیجانیشان خود را کنترل میکنند و به یکباره مثل بمب منفجر می شوند. این افراد به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک میکنند. ذهن این افراد اجازه حل چالش را نمیدهد و از مکانیسم ناقص اجتنابی استفاده می کنند. با اولین مشکل برای فرار از آن مهاجرت میکنند. بعد از مهاجرت به مشکل بزرگتری برخورد میکند چون نمیتواند آن را حل کند به مشروبات و مواد مخدر روی می آورد. هر روز شرایط بدتر و افسردگی بیشتر می شود.

آیا افسردگی یک دوره است که برای همه مهاجرین اتفاق میافتد؟

افرادی که دچار افسردگی میشوند سه دسته هستند. یا مهاجرت تحمیلی داشتند یا شخصیت اجتنابی دارند یا شخصیت وابسته. هر کدام از این سه میتواند باعث افسردگی بعد از مهاجرت شود. گاهی شخص خود انتخاب کرده است مهاجرت کند ولی به علت اینکه شخصیتی وابسته دارد دچار افسردگی میشود. همه افراد بعد از مهاجرت دچار افسردگی میشوند. ولی افرادی که این سه چالش را ندارند بیشترتر دچار مود افسردگی می شوند یعنی در لحظه حس خوبی ندارند  ولی ادامه دار نیست. افسردگی زمانی است که فرد در زندگی هدفی نداشته باشد و انگیزه ای برای فعالیت روزانه نداشته باشد. زود رنج و بی حوصله باشد. دچار بی خوابی و پر خوابی یا بی اشتهایی و پر اشتهایی شود. و میل به زندگی در او کم شود.

راهکار برای غول افسردگی بعد از مهاجرت چیست؟

راهکار دو بخش است. بخش اول: کسانیکه هنوز مهاجرت نکرده اند و آماده مهاجرت میشوند و میترسند افسرده شوند. دوم کسانیکه مهاجرت کرده و دچار افسردگی هستند. افرادی که هنوز مهاجرت  نکرده اند و افسرده نیستند باید بدانند شخصیت اجتنابی دارند یا شخصیت وابسته یا انتخاب اجباری. برای هر کدام باید اقدام به رفع مشکل کنند بعد مهاجرت کنند.

افرادی که وابستگی شخصیتی دارند باید اول زبان یاد بگیرند و آشنایی در جایی که مهاجرت میکنند داشته باشند. افرادی که مهاجرت کردند و الان افسرده هستند اگر از دلیل افسردگی چهار تای آن را داشته باشند حتما باید به روانپزشک مراجع کنند و دارو مصرف کنند. آنها که کمتر از چهار نشانه دارند با چند تکنیک میتوانند حال خود را خوب کنند. اولین تکنیک: کار بر روی زبان بدن است. دومین تکنیک : تغییر در فرایند زندگی که باعث شوک به مغز میشود و دست از فکر کردن به مشکلات بر میدارد.

سومین تکنیک: بعد از بیدار شدن ورزش کششی انجام دهید همچنین ورزش هوازی. چهارمین تکنیک: یک سری فکر یا در واقع نشخوار ذهنی داریم چون زیاد تکرار می شود ذهن خسته میشود. چند راهکار برای فرار از نشخوار فکری: اول اینکه یک کش به مچ دست ببندیم هر زمان نشخوار فکری داشتیم با کشیدن و ایجاد درد از فکر رها شویم. دوم صندلی خالی: از فکر خود یک تجسم داشته باشید و با او به گفتگو بپردازید و از همه نشخوارها بگویید و پاسخ آن را بدهید.

برای نوجوانان و کودکان که دچار مشکل میشوند چه راهکاری دارید؟

والدین چگونه فرزند خود را اماده کنند آیا مدرسه ایرانی در ترکیه بهتر است یا خیر؟ سن فرزندان هر چه کمتر باشد کمتر دچار مشکل و دوگانگی میشوند. سن ۱۲ تا ۱۹ سالگی که سن بلوغ است بدترین زمان برای مهاجرت است. روابط والدین با فرزند فبل از مهاجرت تاثیر زیادی برروی رفتار آنها بعد از مهاجرت دارد. اگر در کشور خودت مرجع کاملی برای فرزند خود هستید با مهاجرت باز آنها از شما کمک میکیرند و کمتر دچار مشکل می شوند. نکته دیگر نوجوان قبل از مهاجرت برای زمان کوتاهی باید به آن کشور مسافرت کرده باشد. برای مدرسه هم ترجیحا مدرسه غیر ایرانی باشد تا برای فرا گیری زبان  و وفق با محیط زودتر انجام گیرد.

محیط و فرهنگ متفاوت و مشکلاتی که بعد از مهاجرت به جود می آید چه راهکاری دارید؟

پذیرش شرایط محیط جدید و فرهنگ متفاوت با کشور خود سخت است و دچار تعارض و مشکلات زیادی بین خانواده ها میشود. اگر محیط خانواده گرم و صمیمی نباشد افراد به خارج از خانواده دنبال هیجان و آن گرمی کانون خانواده میگردند و سر از کلوب و مهیمانی ها شبانه روی می آورند. والدین باید با توجه به سن فرزند بازی و سر گرمی در خانه داشته باشند.

برای زوج های جوان که فرزندی ندارند چه پیشنهادی دارید؟

شرایط برای زوج های جوان کمی سختر هست چند راهکار برای اینکه این زوج ها برای هم عادی نشوند دارم. اول اینکه در طول هفته دو ساعت به تفریح و خوشگذرانی با هم بپردازند. دوم اینکه یک اتفاق دونفره انجام دهند مثل ورزش دونفره دیدن فیلم  دنفره کلاس دونفره و در مورد آن صحبت کنند. همچنین از تکنیک گوی شیشه ای استفاده کنند. در تکنیک گوی شیشه ای که بیشتر برای زوج های مغروری هست که کمتر دست به عذر خواهی میزنند. روی ده تکه کاغذ رنگی هرکدام خواسته های خود بنویسند ترجیحا خواسته های طنز باشد. و آن در گوی  شیشه ای بریزند. هرکدام اشتباهی کرد یکی از کاغذ ها را بردارد و آن را انجام دهد.

نظر خود را درباره گفتگوی مبارزه با غول افسردگی بعد از مهاجرت برای ما کامنت کنید

 

 

شراره مهبودی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *