در این تیزر کوتاه خدمات مشاوره ترکیه پرتال از جمله برسی و تحلیل فرصتهای شغلی شناسایی و بررسی موقعیت های سرمایه گذاری تامین دفاتر مجازی مشاوره خرید بیزینس فعال در ترکیه و …  به نمایش درامده است .

دیدگاهتان را بنویسید