اولین دوز واکسن “ERUCOV-VAC” که برای ویروس کرونا در مرکز پژوهش و توسعه واکسن دانشگاه ارجیس کایسری ترکیه ساخته شده و مورد تائید وزارت بهداشت کشور به یک داوطلب تزریق شد.

بر این اساس روند ساخت این واکسن که توسط هیئت علمی دانشگاه مذکور ادامه دارد، وارد فاز نخست شد.

پروفسور مصطفی چالیش، رئیس دانشگاه ارجیس نیز در این زمینه گفت: هدف مااین است که ، فاز نخست ساخت واکسن را تا اوایل ماه ژانویه به پایان برسانیم. در صورت موفقیت روند فازهای بعدی کلید خواهد خورد.

وی همچنین تصریح کرد که این مرکز یکی از چند مراکز معدود در زمینه بررسی‌های فاز نخست یک واکسن کرونا در ترکیه محسوب می‌شود./

دیدگاهتان را بنویسید