اطلاعیه‌ی جدید کنسول‌گری آنکارا ر مورد تمدید مهر اجازه خروج دانشجویی:

  1. به دلیل تسهيل در رفت‌و آمد دانشجويان در حال تحصیل در خارج از کشور؛ دانشجویانی كه  چهار ماه یا بیشتر از تاريخ برگشت آنها به كشور ایران گذاشته باشد، با توجه به محدوديت هاي ناشي از پاندمی ویروس کرونا در كشورهاي جهان و ایران، پليس گذرنامه و مهاجرت ناجا موافقت خود را با تمديد مهر اجازه خروج دانشجويي قبلي بدون نياز به مراجعه حضوري به مراجع ذيربط را تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ اعلام نموده است.
  2. بر اساس مقررات، حداقل زمان اقامت در كشور محل تحصيل براي تطبيق ارزشيابي مدارك خارجي دانشجويان دو سوم مدت تحصيل آنها است لذا توصیه می شود دانشجويان اين مقررات را كه در سامانه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آمده است مد نظر قرار دهند. همچنين تاكيد مي‌شود د كه كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور قبل از اتمام مهلت اقامت قانوني خود در كشور هاي در حال تحصیل نسبت به بازگشت به دانشگاه محل تحصيل خود اقدام نمايند.
  3. مهلت اجازه خروج دانشجوياني كه از مقطع زماني اول اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به بعد وارد كشور شده‌اند و بيش از چهار ماه در كشور توقف داشته اند و داراي مهر اجازه خروج دانشجويي در گذرنامه خويش از تاريخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و يا تاريخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ لغايت ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هستند، در صورت اصالت مجوز خروج در سامانه سازمان وظيفه عمومي، بدون نياز به انجام مراحل اداري، تا پايان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معتبر شناخته شده و این دانشجویان مي توانند با مراجعه به مبادي خروجي بدون دغدغه به كشور محل تحصيل خود مراجعت نمايند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اطلاعیه‌ی وزارت بهداشت در مورد سفرهای نورزوی به ایران این مقاله را مطالعه کنید.

منبع خبر

برای اطلاعات بیشتر در مورد این قوانین ترکیه پرتال را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید