در این مطلب اسامی محله های باشاک شهیر را معرفی میکنیم:

آلتین شهیر

باشاک

ایکی تللی

شاملار

باغچه شهیر (بخش اول)

باشاک شهیر

کایا باشی

ضیا گوکالپ

باغچه شهیر ( بخش دوم)

گوورجین تپه

شاهین تپه

مراکز مراکز درمانی باشاک شهیر

بیمارستان دولتی باشاک شهیر

مرکز طبی تخصصی دایی اوغلو

مرکز طبی باشاک شهیر

بازارهای محلی

بازار سرپوشیده باشاک شهیر

Başakşehir Kapalı Pazar

بازار باشاک

مرکز نمایشگاهی

بازار محله گوورجین تپه ( دوشنبه ها)

بازار محله شاهین تپه ( سه شنبه ها)

بازارمحله ی پازار تورک ( سه شنبه ها )

بازار محله باشاک ( پنج شنبه ها)

بازار محله ضیا گوکالپ ( جمعه ها)

بازار شاهین تپه خیابان ییلدیز ( شنبه ها)

بازار خیابان پازار تورک ( شنبه ها)

بازار محله باشاک ( یکشنبه ها)

مراکز فرهنگی باشاک شهیر

مرکز فرهنگی امین ساراچ

مرکز فرهنگی هنری باغچه شهیر

مرکز کنگره ی کالج چینار

مرکز تئاتر محسن ارطغرل

 مرکز فرهنگی فعالیت زنان باکمر

مرکز فرهنگی اسکوپ آتاتورک

تئاتر رو باز باغچه شهیر

سالن کنفرانس اسکندر و اسماء

دیدگاهتان را بنویسید