9 تیر 1397

مجله شنيداري هشت صبح ٩٧/٠۵/۰۹

اقامت کاری اقامت کاری جز اقامتهای موقت محسوب میشود و بسیار معتبر است . این نوع اقامت میتونه منجر به اقامتهای دیگر حتی شهروندی ترکیه بشود . برای گرفتن اقامت کاری یا از کشور مبدا باید اقدام کنه یا در خاک ترکیه باشه و اقدام کنه مراحل هر دو تقریبا یکسان هست فقط تقدم و…

7 تیر 1397

مجله شنيداري هشت صبح ٩٧/٠۵/۰۷

کیف مدارک برای دریافت برگه سلامت شما به یک سری از مراکز مشخص شده و مورد تایید مراجعه میکنید پیش دکتر عمومی تشریف میبرید و یک سری آزمایش برای شما مینویسه اون آزمایش ها رو شما انجام میشه یک چکاپ کامل روی شما انجام میشه . و همچنین بعضی از متخصصین با شما صحبت میکنه…

6 تیر 1397

مجله شنيداري هشت صبح ٩٧/٠٥/۰۶

کیف مدارک سوپیشینه گرفتن در ایران تقریبا یک ماه زمان نیاز داره . بعد از گرفتن جواب عدم سوپیشینه باید ببرید دارالترجمه های رسمی اونجا ترجمه بشه . مهر دارالترجمه بخوره دادگستری اون و مهر بکنه وزارت امور خارجه اون و مهر بکنه سفارت ترکیه اون و تایید بکنه و تاییده رو ببرید با خودتون…