شراره مهبودی

چالش های خانواده مهاجر را بشناسیم

خانواده مهاجر، کسانی هستند که همراه هم برای آینده ای بهتر از آنچه در گذشته داشته اند جلای وطن کرده اند. دست به دست هم داده اند تا دوباره بسازند آنچه را که در وطن دوست نداشته اند. با هم آمده اند تا غربت لااقل توی خانه هایشان نباشد. مهاجرت از آن تصمیم های عجیب […]