شهريه دانشگاه هاي تركيه بسيار پايين است  درحالي كه شهريه دانشگاههای تركيهکه خصوصی هستند بالا بوده و براي برخي دانشگاه ها تا 30،000 دلار درسال مي رسد. از سال 1998 آزادي عمل بيشتري به دانشگاههای ترکیه داده شده ودانشگاههای ترکیه مي توانند با كمك بخش صنعت كمك هزينه  تحصيلي خود را افزايش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید