ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد و دکترای  ((دانشگاه استانبول تکنیک))) دانشگاه استانبول ودانشگاه مارمارا  برای دانشجویان خارجی اغاز شد برای کسب اطلاعات بیشتر با دپارتمان تحصیل در ترکیه ما تماس بگیرید

 در ترکیه مقطع  کارشناس ارشد دکتری دانشگاه مارمارا

https://www.marmara.edu.tr/en

تحصیل در ترکیه مقطع  کارشناس ارشد دکتری دانشگاه استانبول

http://www.istanbul.edu.tr/en/

تحصیل در ترکیه مقطع  کارشناس ارشد دکتری  دانشگاه یلدیز تکنیک

http://www.yildiz.edu.tr/en/ 

دیدگاهتان را بنویسید